GDPR & användarvillkor

Bonvenon AB (org.nr 559025-6714)
Personuppgiftspolicy med information till kunder och besökare på hemsidan

Tillämplighet

Denna informationstext gäller dig som är kund till Bonvenon AB eller som besöker https://www.bonvenon.se/. Texten kan komma att ändras över tid, läs därför informationen på nytt varje gång du har funderingar kring vår hantering av personuppgifter.

Vid intresseanmälan om att bli familjehem/jourhem/kontaktfamilj överlämnas beställarens personuppgifter till de myndighet/kommun som beställningen riktas till. Bonvenon kommer att bedöma om det finns anledning till vidare kontakt om din ansökan och kompetens godkänns.

Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för andra syften än ovanstående. Om vi bedömer att din profil och kompetens är intressant för oss kommer vi att kontakta dig om hur vi går vidare med processen och vad som behövs av dig. Bonvenon AB överlämnar i det skedet personuppgiftsansvar för dessa uppgifter till respektive myndighet/kommun, och frågor om efterföljande behandling ombeds därför riktas direkt till det aktuella myndighet/kommun. Om vi inte går vidare med din profil kommer vi att radera din ansökan och personuppgifter.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget och myndighet/kommun det gäller som Bonvenon samarbetar med. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Användarvillkor

Genom att registrera dig godkänner du att vi använder era personuppgifter i vårt register i enlighet med EU:s direktiv om GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom felaktig behandling av personuppgifter. De personuppgifter som du lämnar till Bonvenon AB alltid korrekt och i enlighet med god sed vad gällande lagar. Personuppgifterna är nödvändiga för att Bonvenon AB ska kunna genomföra sin verksamhet samt fullgöra sina åtaganden mot myndighet och kommun. Du kan alltid begära att få veta vilka uppgifter som Bonvenon AB behandlar om dig, d.v.s. vad vi sparar i vårt register. Du kan naturligtvis begära att uppgifter ska ändras om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga.

Senaste nytt

Handledning

Bonvenon har anlitat en professionell handledare till våra familjehem som…

Läs mer

Ny hemsida

Vi har uppdaterat vår hemsida! Den ska förhoppningsvis underlätta för…

Läs mer