Tillstånd

Godkänd av IVO

Bonvenon har tillstånd av IVO att bedriva konsulentstödd familjehemsverksamhet.

UC Guld – högsta kreditvärdighet

Trygg och stabil partner att samarbeta med.

Ansök om att bli familjehem

Anmäl ert intresse

Berätta kort om er själva, samt lämna era kontaktuppgifter till ina@bonvenon.se eller ring 070-020 98 92. Ni kan även fylla i vår intressanmälan.

Vi svarar inom 24 timmar

Vi bokar tid med er för hembesök. Vid vårt första hembesök tillämpar vi Socialstyrelsens bedömningsmall BRA-fam för att avgöra om ni kan bli familjehem. BRA-fam innehåller 59 frågor och tar ca. 20 min att besvara.

Ni begär utdrag

Ni begär utdrag ur offentliga register som brotts- och misstankeregistret, försäkringskassan, kronofogdemyndigheten och socialregistret genom att skicka brev till socialtjänsten i kommunen du bott i de senaste 5 åren och begär ut ditt register.

Vi bokar tid för intervju

Vi utför en djupintervju och analys i enlighet med ursprungliga ”Kälvestenmetoden” som lärts ut av psykologen Gerry Tapper, för att utreda era möjligheter till att bli familjehem.

Vi gör en bedömning

Utifrån djupintervjun och era referenser gör vi en analys huruvida ni kan bli familjehem och sammanställer därefter en skriftlig utredning om er. Ni har full insyn i vårt material och har möjlighet att korrigera eventuella fel. Om vi bedömer er som lämpliga kommer vi kontakta våra uppdragsgivare och arbeta för att matcha ihop er med den placering som passar er familj bäst.

Senaste nytt

Handledning

Bonvenon har anlitat en professionell handledare till våra familjehem som…

Läs mer

Ny hemsida

Vi har uppdaterat vår hemsida! Den ska förhoppningsvis underlätta för…

Läs mer