Logo

Engagemang

Hos Bonvenon AB har Ni som familjehemsföräldrar alltid tillgång till familjehemskonsulenter. Alla familjehem har en tilldelad familjehemskonsulent för kontakt, handledning och regelbundna besök. Våra familjehemsföräldrar får dessutom fortlöpande utbildning och handledning för att på bästa sätt kunna stötta de barn och unga som är i behov av familjehemsvård.

Logo

Kvalitet

Vi ställer höga krav på både oss själva och de tjänster vi erbjuder. Med hjälp av kontinuerlig uppföljning, utbildning och dialog kvalitetssäkrar vi verksamheten och kan agera om nya behov uppstår. Genom att ta del av, och implementera, nya metoder kan vi hela tiden utveckla vårt pedagogiska arbete. Genom kontinuerlig kontakt med familjehemmen kan vi snabbt upptäcka om det behövs extra stöd, rådgivning, utbildning eller andra åtgärder.

Logo

Förtroende

Vi arbetar aktivt med att kvalitetssäkra verksamheten, och skapa långsiktiga förtroendefulla relationer mellan oss, våra uppdragsgivare och våra familjehem. Vi uppmuntrar de positiva upplevelserna, relationerna, möjligheterna och de personliga egenskaper som unga människor behöver för att växa upp till ansvarsfulla, omtänksamma och hälsosamma vuxna.


Barnen i fokus

Vi är ett relativt nytt bolag som erbjuder kvalitativa familjehemstjänster i södra och västra Sverige. Vår målsättning är att ge varje barn bättre möjligheter till en ljusare framtid och att göra en verklig skillnad genom vår familjehemsverksamhet.Vår vision är att bidra till en bestående positiv förändring för barn och unga som är i behov av familjehemsvård. Genom att arbeta noggrant och metodiskt ger vi våra familjehem stöd och utbildning som bidrar till trygga och säkra familjehem, där barnens bästa alltid står i fokus

Storfamilj720

Våra värderingar

Vi är en aktör som tar våra familjehem på största allvar och förser dem med rätt verktyg, stöd och utbildning så att de i sin tur kan ge barnen och ungdomarna en bra uppväxt. Vi arbetar noggrant och metodiskt när vi utreder potentiella familjehem, det är mycket som ska stämma för att det ska bli en lyckad placering. Förutom att nå alla formella krav och riktlinjer är det också viktigt att vara rätt person för rollen.Vi arbetar efter tre ledord Engagemang ,Kvalitet samt Förtroende vilket genomsyrar hela vår verksamhet. I de uppdrag vi åtar oss, till våra familjehem och det vi ger de placerade barnen/ungdomarna.

Fotohjarta720