För kommuner

Vill ni veta mer om hur Bonvenon arbetar? Läs nedan, och kontakta oss gärna om ni vill veta mer.

Samarbeta med oss

Bonvenon har specialiserat sig på placeringar av barn med funktionsvariationer. Efter mångårig erfarenhet av denna målgrupp är vi stolta över att kunna erbjuda barnen och kommunerna genomtänkta lösningar som är varaktiga över tid.

Det är mycket viktigt för Bonvenon att de barn och ungdomar som vi åtar oss att placera ska få en trygg, stimulerande och säker uppväxtmiljö. Bonvenon har flera kvalificerade familjehem där en, två eller ibland ännu fler vuxna kan vara hemma och ta hand om barnet/ungdomen. Vi har även vanliga familjehem där båda vuxna kan fortsätta arbeta. Vi placerar barnen/ungdomarna i noga utvalda familjehem där de får den bästa tänkbara omvårdnad samt uppväxt. Tillsammans med beställaren skapar vi de bästa förutsättningarna så att familjehemmet klarar sitt uppdrag.

Vår arbetsmetod

  • Handledning minst en gång/vecka
  • Tillgängliga familjehemskonsulenter 24/7
  • Obligatorisk introduktionsutbildning
  • Utbildning under uppdragstiden
  • Kontinuerliga placeringsrapporter

Vi har regelbunden handledning och har personlig kontakt med familjehemmen minst en gång i veckan. Kontakten sker genom besök och per telefon. Familjehemmen har alltid tillgång till Bonvenon och deras konsulenter dygnet runt. Nya familjehem får en introduktionsutbildning baserad på socialstyrelsens material ”ett hem att växa i”, de får även kontinuerlig utbildning under sin uppdragstid för att kunna utvecklas och känna sig säkra i sin roll som familjehem.

Kontinuerliga rapporter upprättas om hur placeringen fortskrider baserat på behovsområdena i vård- och genomförandeplanen och eventuella förändringar i vården föreslås. Genomförandeplan upprättas utifrån vårdplanen i samråd med familj, barn, godman/vårdnadshavare. En nära dialog förs med barnets socialsekreterare om mål och förväntningar utifrån socialtjänstens önskemål.

Bonvenons konsulenter är utbildade i att utföra familjehemsutredningar enligt Källvestensmetoden. Registerutdrag inhämtas ifrån, brotts- och belastningsregistret, försäkringskassan, kronofogden samt socialregistret.

Vill du veta mer? Kontakta oss

Senaste nytt

Handledning

Bonvenon har anlitat en professionell handledare till våra familjehem som…

Läs mer

Ny hemsida

Vi har uppdaterat vår hemsida! Den ska förhoppningsvis underlätta för…

Läs mer