Bli familjehem

Har du plats för en ny familjemedlem? Tillsammans med Bonvenon kan du göra skillnad varje dag, läs gärna om hur du blir en av oss.

Gör skillnad tillsammans med oss

Att öppna sitt hem och ta emot ett barn innebär en förändring för hela familjen. Uppdraget som familjehem kräver lyhördhet och engagemang. Att ta emot ett barn eller en ungdom med någon form av funktionsvariation ställer höga krav på er som familj, men är också mycket berikande och utvecklande. Uppdraget som familjehem åt barn med funktionshinder innebär också en tät och nära kontakt med skolan, sjukvården och habiliteringen.

Bonvenon som uppdragsgivare

Vi erbjuder er som familjehem:

  • Familjehemskonsulenter 24/7
  • Handledning
  • Utbildning
  • Goda ekonomiska förutsättningar

Hos Bonvenon har ni som familjehemsföräldrar alltid tillgång till familjehemskonsulenter. Alla familjehem har en tilldelad familjehemskonsulent för kontakt, handledning och regelbundna besök. Våra familjehemsföräldrar får dessutom fortlöpande utbildning och handledning för att på bästa sätt kunna stötta de barn och unga som är i behov av familjehemsvård. Utbildningen hjälper er att utvecklas som familjehem och är en viktig del av vårt stöd till er och ett led i Bonvenons kvalitetsarbete. Vi ställer höga krav på både oss själva och de tjänster vi erbjuder. Med hjälp av kontinuerlig uppföljning, utbildning och dialog kvalitetssäkrar vi verksamheten och kan agera om nya behov uppstår. Genom att ta del av, och implementera nya metoder kan vi hela tiden utveckla vårt pedagogiska arbete. Genom kontinuerlig kontakt med familjehemmen kan vi snabbt upptäcka om det behövs extra stöd, rådgivning, utbildning eller andra åtgärder.

Bonvenon söker löpande familjehem till främst barn med olika funktionsvariationer, där en eller ibland två vuxna behöver vara hemma på heltid. Vi skapar goda ekonomiska förutsättningar för familjehemmet så att de kan koncentrera sig på sitt uppdrag helhjärtat. Vi söker även vanliga familjehem där båda vuxna kan fortsätta arbeta.

Vill du bli familjehem? Fyll i en intresseanmälan

Vill du veta mer? Kontakta oss

Senaste nytt

Handledning

Bonvenon har anlitat en professionell handledare till våra familjehem som…

Läs mer

Ny hemsida

Vi har uppdaterat vår hemsida! Den ska förhoppningsvis underlätta för…

Läs mer