Bonvenon är ett företag som arbetar med konsulentstödd familjehemsvård, vi har specialiserat oss på att arbeta med barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar, då både vi och flera av våra familjehem har en gedigen och mångårig erfarenhet av dessa barn/ungdomar.Att kunna erbjuda barnen och ungdomarna ett familjehem som är engagerade, förutsägbara och tydliga, som med mycket värme och kärlek ger barnen en god omsorg är för oss den största drivkraften.

Det är vår erfarenhet att alla barn oavsett graden av funktionshinder mår bra av att leva i en familj och med rätt stöd kan utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Våra kvalificerade familjehem ger barnen (som annars hade varit hänvisade till institutionsliknande boendeformer) ett kärleksfullt hem att växa i.Vi har regelbunden handledning och har personlig kontakt med familjehemmen minst en gång i veckan. Familjehemmen har alltid tillgång till Bonvenon och deras konsulenter dygnet runt. Under utredningstiden av familjehemmet får familjehemmet en obligatorisk introduktionsutbildning, de får även kontinuerlig utbildning under sin uppdragstid för att kunna utvecklas och känna sig säkra i sin roll som familjehem.


Vår vision är att kunna erbjuda barnen ett kvalificerat och engagerat familjehem och att i nära samarbete med kommunerna tillgodose varje barns individuella behov.