Information till kommunerna

Bonvenon har specialiserat sig på placeringar av funktionshindrade barn. Efter mångårig erfarenhet av denna målgrupp är vi stolta över att kunna erbjuda barnen och kommunerna genomtänkta lösningar som ska vara varaktiga över tid.

Det är mycket viktigt för Bonvenon att de barn och ungdomar som vi åtar oss att placera, ska få en trygg, stimulerande och säker uppväxtmiljö.

Bonvenon har flera kvalificerade där en, två eller ibland ännu fler vuxna kan vara hemma och ta hand om barnet/ungdomen.

Tillsammans med beställaren skapar vi bästa förutsättningar för familjehemmet att klara sitt uppdrag.

Vi har även vanliga familjehem där bägge vuxna kan fortsätta arbeta.

Då familjehemmen snabbt blir upptagna, rekryterar vi ständigt nya familjehem.

Ni är välkomna att kontakta oss med era förfrågningar.

För att säkra detta så erbjuder vi följande:

Familjehemsplaceringar:

Vi placerar barnen/ungdomarna i noga utvalda familjehem där de får den bästa tänkbara omvårdnad samt uppväxt.Familjehemsutredning:

Bonvenons konsulenter är utbildade i Källvestens metoden och gör djupintervjuer baserade på denna metod samt Bra fam med de blivande familjehemmen.

Registerutdrag inhämtas ifrån, brotts och belastningsregistret, Försäkringskassan, Kronofogden samt socialregistret.Stöd till familjehemmet:

Familjehemmet och de placerade barnen har tillgång till stöd ifrån Bonvenons konsulenter 24 timmar om dygnet året om.

Familjens konsulent har kontakt med familjehemmet minst varannan vecka vid besök eller per telefon.Placeringsrapport:

Varje månad upprättas en placeringsrapport om hur placeringen fortskrider baserat på behovsområdena i vård och genomförandeplanen och eventuella förändringar i vården föreslås.Genomförandeplan:

Genomförandeplan upprättas utifrån vårdplanen i samråd med familj, barn, Godman/ vårdnadshavare.

En nära dialog förs med barnets socialsekreterare om mål och förväntningar utifrån socialtjänstens önskemål.